Devlet Aklı İle Düşünmek İçin Yapabileceğiniz 8 Şey

23.04.2021
Devlet Aklı İle Düşünmek İçin Yapabileceğiniz 8  Şey

Devlet aklı nedir? Sorusu ile içeriğimize başlayacak olursak, devlet aklı olarak tabir edilen kavram üzerine doktrinler geliştirilen derinlikle, felsefi bakış açısı gerektiren, ön görülü düşüncenin temelidir. Ön görülü düşünce modelinde herhangi bir olgu, durum veya fiilin geçmişi, anı ve geleceğine dair tasarrufta bulunmak, bu tasarrufta belirlenen zaman periyotlarının oldukça uzun vadede planlaması gerekmektedir.

Devlet aklı ile düşünmek ise ön görülü düşünce modeli ile şekillenen, olaylar ve durumlar karşısından devletin geçmiş, bugün ve gelecek tasarrufu yapması anlamına gelmektedir. Bireysel olarak devlet aklı modelini uygulamanın temel unsuru devlet aklı düşüncesinin felsefi ve maddesel boyutunu iyi kavramaktır.

Bu sebeple makro düşüncelerin mikro boyutlarına kademeli olarak inilmelidir. Bütünden parçaya olacak şekilde önce devlet aklı ile düşünme modelinin uygulama alanlarına hakim olunması, sonrasında ise bu uygulama varyantlarının bireysel alanlara empoze edilmesi gerekir.

Devlet Aklı İle Düşünmek

Devlet Aklı İle Düşünmek İçin Yapabileceğiniz 8  Şey

Devle aklı olaylara daha farklı ve daha stratejik bir bakış açısı sunuyor. Devlet aklı ile düşünerek neler yapabilirim? Diyorsanız size bir çok örnek verebilirim, ancak en önemlileri yönetim, sürdürebilirlik ve zaman kullanımıdır. Bu anlamlarda devlet aklını hayatınıza empoze ederek daha başarılı olmanızı, daha kararlı hareket etmenizi ve daha çözüm odaklı olmanızı sağlayabilirsiniz.

Velhasıl kelam, dilerseniz lafı daha fazla dallandırıp budaklandırmadan asıl içerik kısmına hemen geçelim…. İşte devlet aklı ile düşünmek için yapılması gereken 8 önemli unsur;

1. Zaman Değerlendirmesinde Çok Yönlü Bakış Açısı

Devlet aklının herhangi bir olgu karşısında analiz değerlendirmesi doğrusal bir zaman çizelgesine bağlıdır. Örneğin; bir kararın alınış aşamasında daha önce benzer kararların yarattığı etkiler, şu an o kararın yaratacağı etkiler, gelecekte alınan kararın yansımaları eş zamanlı olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda faydası zararından az kabul edilen kararlar tercih edilerek maksimum fayda amaçlanır.

2. Duygusal Perspektifi Sıfırlama

Düşünce tarzının devlet aklı modelinde yer bulabilmesi o düşüncenin duygusal bağlamda gelişmemesine bağlıdır. Manevi veya hissi karşılığı olan düşüncelerin devlet aklı modelinde yeri yoktur. Bu durum herhangi bir faydanın hissi unsurlar sebebiyle engellenmesi ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

3. Azami Menfaat İlkesi

Devlet planlamaları sonsuz bir gelecek vaadine dayanmaktadır. Devletin yok oluşuna dair herhangi bir beklenti ya da istek söz konusu olamayacağından sonsuz vadede bir varlık hedeflenir. Bu sebeple devlet aklının süzgecinden geçen her düşünce mutlak menfaat üzerine kuruludur. Böylece sonsuz varlığın kaynağı her düşünce ve kararın getirdiği azami menfaat ile sağlanmaktadır.

4. Kaynak Üretimi ve Sürekliliği

Devlet aklının sonsuz varlık menfaati mevcut kaynakların varlığıyla ilişkilidir. Bu sebeple sahip olunan tüm kaynakların iyileştirilmesi ve yeni kaynakların meydana getirilmesi esastır. Bireysel düşünce sisteminde de sahip olunan değerlerin korunması ya da yeni kaynak sahibi olmaya yönelik hamleler devlet aklı ile düşünmenin yollarından biridir.

5. Risk Faktörlerinin Kabulü

Bir sistemin varlığını tehdit eden unsurları yok saymak ya da onları yok etmeden varlığını sürdürmesini amaçlamak devlet aklı ile bağdaşmayan bir davranış modelidir. Bunun yerine mevcut tehdit ve riskleri en yüksek hassasiyetle algılayarak onları ortadan kaldırmak için gerekenleri temin etmek sürekliliğin teminatı anlamına gelmektedir. İnsanın hayata dair geliştirdiği yaşam senaryoları da risk kabulünün bir örneğidir.

6. Stratejik Senaryolar

Herhangi bir kriz anında mevcut varlığı koruma altına almak ya da bulunan konumdan daha iyi bir yere gelmek için önceden planlanmış stratejik senaryolara ihtiyaç vardır. Devlet aklının güvenlik unsurlarından biri de stratejik senaryo güncellemeleridir. Bireysel yaşamda anlık çözümlerin sebep olduğu farklı sorunlara yer olmayan bu önlem ile sağlam ilerleyişler garanti altına alınabilir.

7. Bütünsel Denetim

Sistemin sağlıklı işleyişine engel olan sorunların fark edilmesi için bu sorunlar meydana gelmeden gerçekleşen denetimler devlet aklı modelinin değişmez kurallarından biridir. Bütüncül olarak sahip olunan tüm mekanizmalar düzenli şekilde denetime tabidir. Bireysel yaşamda kontrollü ilerleyiş bu modelin bir yansıması olarak uygulanır.

8. Özerk Yönetim

Karar mekanizmalarının bağıl çerçevede sınırlandırılması devlet aklı tarafından kabul görmeyen bir durumdur. Her karar mekanizması kendi alanında özerk olmalı ve herhangi bir olguya muhtaç kalmamalıdır. Devlet aklı ile düşünmek isteyenlerin de yaşamlarını özgür irade çerçevesinde idame ettirmesi gerekmektedir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.