Kolektif Şirket Nedir? ve Nasıl Kurulur?

Kolektif Şirket Nedir? ve Nasıl Kurulur?

Kolektif Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Şirket kurulum aşamasında, temel çıkış noktalarından biri de şirket türünün ne olacağıdır. Kurulacak olan işletmenin faaliyetleri göz önünde bulundurulmalı ve bunun için ideal olan şirket türü belirlenmelidir. Yazımızda kolektif şirketin ne olduğundan ve nasıl kurulduğundan bahsettik.

Kolektif Şirket Nedir?

Bir ticari işletmeyi ticaret unvanı altında işletebilmek için gerçek kişiler arasında kurulan ortaklık türüne kolektif şirket denir. Kolektif şirkette ortakların hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlı değildir. Şirketin yönetiminde ortaklar aynı derecede sorumludur.

Kuruluş akdinde, aksine bir hüküm söz konusu değilse, diğer ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılması mümkün değildir. Bununla beraber şirkete yeni bir ortağı dahil etmek için bütün ortakların rızası gereklidir. Bu yüzden her ortak da aynı oranda hak ve söz sahibi olur. Kolektif şirketlerin en önemli özelliklerinden biri de şirkete sadece gerçek kişilerin ortak olabilmesidir. Ortaklar, zarar ve karı eşit şekilde veya daha önce kuruluş aşamasında belirtilen oranlarda bölüşebilir.

Kolektif Şirket Nasıl Kurulur?

Ticaret siciline tescil ettirilen ve böylece tüzel kişilik kazanan, en az iki kişi ile beraber kurulan kolektif şirketin ticaret unvanı, iki ortağın ya da en az birisinin adı-soyadı ile şirketi ve faaliyetini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmektir. Kolektif şirket kurmak için şu aşamaları dikkate almalıdır: Ticaret unvanı seçilmelidir Ticaret unvanı ve ortakların imzaları notere tasdik ettirilmelidir Şirket sözleşmesinin, on beş gün içinde ticaret sicil memurluğuna tescil ettirilmesi ve noterden onaylı imza beyannamesini teslim etmek.

Ortakların fotoğraflı nüfus cüzdan fotokopileri ticaret sicil memuruna teslim edilmeli. Kayıt beyannamesini ticaret sicil memurluğuna teslim etmek Ortakların ikametgah belgeleri ticaret sicil memurluğuna teslim edilmeli İşletmenin faaliyet gerçekleştirdiği bölgedeki ticaret odasına ya da sanayi odasına kayıt olmak İşletme ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlatmak Vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumlarına kayıt olmak.

Kolektif Şirket Kuruluş İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kolektif şirketlerin ilan ve tescil ettirecekleri şirket sözleşmelerinde 6762 sayılı kanunun 55 maddesine göre şu hususların yer alması gerekir: Ortakların isim, soy isim, adresler ve uyrukları Şirket ticaret unvanı Firmanın adresi Şirketin faaliyet konusu Ortakların taahhüt ettikleri sermaye tutarı Şirketi temsile yetkili olan kişinin temel bilgileri ve temsil şekli.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.