Soru & Cevap

Güncel ilginç bilgiler, merak konuları, bilinmeyen gerçekler ve çok daha fazlası.

Kelimelerin tamamını kullanmadan oluşturulan kelimelere akronim denir. Ör: Selam – Slm. Kültürel olarak lakaplarda genel olarak akronim kullanılır. Ör: Muhammed...
Koprolitler, milyonlarca yıl önce yaşamış hayvanların fosilleşmiş dışkısıdır. Arkeoloji müzelerinde ve bazı koleksiyonerlerde milyonlarca dolarlık koprolitler mevcuttur.
Tezhip kelimesi, Arapça zeheb kökünden türemiş olup, ‘altınlamak’ anlamına gelir. Çoğulu olan “tezhibat” “altınlamalar ve süslemeler” demektir. Tezhip günümüzde daha...
Kütüklerden yapılmış sal. Ayrıca, Bodrum’da ünlü bir Yacht Club’ın adıdır.
Zorlayıcı alışkanlığı olan insanlar, genel olarak uyuşturucu bağımlıları için söylenir. Sokak ağzıyla keş demektir.
Kelebek Etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğura bilmesine verilen bir addır.
Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek, sezgisel düşünmek.
Bibliyomani hastalık derecesine varan kitap merakı, kitap deliliğidir. Bibliyoman diye adlandırılan insanlar, kitapları okumak ya da okutmak için değil, genellikle...
Güneş Sisteminde yer alan gezegenler arasında en sıcak olanı 450 santigrat derece ile Venüstür.
Allah’ın olacak şeyleri ezelde (sonsuz öncelerde) bilip takdir ettiği şeyler, kader, alın yazısı ve türevlerine Mukadderat denir.
Berceste, edebiyatta öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya da beyittir. Genel anlamda bir şiirdeki en...
Bir daha aşık olmayacağını anladığında gelen kalp kırıcı his ve son aşkı anlatan bir kelimedir. Kuzey doğu hindistaan dili olan...
Tevekel veya başka bir deyişle Tevekelli Trakya ağzı ile saf, sakin, salak, amaçsız ve boşuna manasına gelen bir kelime.
Kaygısı olmayan, oldukça fazla rahat davranışlar sergileyen kişiye / kişilere Çul Çürüten denir.
Genji’nin hikayesi, 11. yüzyılın başlarında Murasaki Şikibu tarafından yazılmıştır. Japon edebiyatının başyapıtlarından biridir ve dünyanın ilk romanı olarak kabul edilir.
Tüm dünyada pasaport ihtiyacı olmaksızın seyahat edebilen tek insan 2. Elizabeth’dir.