Liselere Geçiş Sınavı için Ders Ders Çalışma Taktikleri

Liselere Geçiş Sınavı için Ders Ders Çalışma Taktikleri

Liselere Geçiş Sınavı için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve tüm derslere çalışmak için hangi taktikleri izlemelisiniz. İşte yöntemleri!

Türkçe Dersi için Sınava Hazırlık

Türkçe sınav soruları ağırlıklı olarak parçada anlam, tablo grafik, fiilimsi, yazım ve noktalama işaretleri konularından çıkmaktadır. Bu tarz soruları çözerken her soru için dikkat etmemiz gereken farklı taktikler var.

Sözcükte Anlam konusunda yerine koyma metodu kullanılabilir. Verilen bir sözcük ‘’hangi anlamda kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır’’ türü sorularda verilen anlamı yerine koyma yöntemiyle uyguladığımızda sorunun cevabı ortaya çıkacaktır.

Deyimler ve atasözlerinde geçmiş yıllardaki örnek sorulara bakmak ve bol bol tekrar etmek önem taşımaktadır.

Tablo, grafik yorumlama sorularında soru benden ne istiyor, bana ne vermiş mantığıyla ilerlemek gerekiyor. Sorunun kökü dikkatli bir şekilde okunduktan sonra sorunun üst kısmında verilen bilgiler bütünüyle gözden geçirilmeli ve o şekilde sorular cevaplanmalıdır.

Metin türleri sorularında üstte verilen anlamlar çok önemlidir. Üstte verilen bir açıklamanın dışında bir cevaba yönelmek size yanlış yaptırır. Son yıllarda ‘kesin olarak söylenebilir’ tarzı soruların üst üste geldiği görülmektedir. Bu sorularda metinden çıkacak yanıtlara bakılması gerekir. Yorum yapmak sizi hataya yöneltir.

Fiilimsi konusunda;  fiilimsinin -ma, -me olumsuzluk ekini alabildiği unutulmamalıdır.

Noktalama işaretlerinde virgül önemlidir.

‘Boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre ne getirilmelidir?’ sorularında yapısal bağlantılara dikkat etmek gerekmektedir. ‘Ama, fakat’ gibi bağlaçlardan önce olumlu bir ifade varsa ardından olumsuz bir ifade gelir ya da tam tersi olur.

Ana düşünce sorularında paragrafın son cümleleri can kurtarır. Paragrafın sonunda söylenen ‘ama, fakat, özetle, bu yüzden’ gibi kelimelerden sonra ana cümle gelebilir.

T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi için Sınava Hazırlık

Bu derste öğrencilerin mutlaka milli egemenlik ve milli beraberlik kavramlarını çok iyi bilmeleri gerekir. Kuvayi Milliye’nin, manda ve himayenin, TBMM’nin, ulusal sınırların, kongreler ve savaşların bu kavramlardan hangisiyle bağlantılı olduğunu bilmek sınavda doğru yapmak açısından çok önemlidir.

Siyasi, askeri, hukuki, sosyal kavramlarını çok iyi bilmek gerekmektedir. Örneğin; TBMM’nin açılışının siyasi bir olay olduğu, İstiklal Mahkemeleri’nin hukuki kararlar verdiği, Tekalif-i Milliye’nin askeri alanda bir düzenleme olduğu. Askeri başarıların siyasi başarılar getirdiği, olayların hukuksal bir zeminde çözülmek istendiği birçok sınav sorusunda karşımıza çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda içinde bulunduğu durum ve kapitülasyonlar yine soru olarak gelme olasılığı yüksek konulardandır.

Matematik Dersi için Sınava Hazırlık

Çarpanlar ve katlarda bir sayının çarpanlarının aynı zamanda onun bölenleri olduğu unutulmamalıdır. Başlangıç ve bitişler, ağaç dikme gibi sorularda uzunluk aralığa bölündükten sonra 1 eklenmesi gerekmektedir.

Veri analizinde bir sütun grafiğini daire grafiğine dönüştürürken önce verilerin toplanması gerektiği sonra bulunan toplam 360 dereceye oranlanarak her bir sütuna karşı gelen daire diliminin merkez açısının hesaplanması gerektiği unutulmamalıdır.

Olasılık konusunda bazı sorularda olasılığın durumu baştan belli değildir. Böyle sorularda önce olası durumlar oluşturulur daha sonra aralarından olası durumlar seçilir. İstenilen olası durum sayısı tüm olası durumların sayısına da oranlanabilir. Bazı sorularda birden fazla özellik istenebilir. Mesela, ‘Rakamlar arasında seçilen bir sayının çift asal sayı olma olasılığı kaçtır?’ sorusunda istenilen durum hem çift hem asal olması olduğu için buna uyan sadece 2 rakamı vardır. İstenilen durum sayısı 1’dir. Olasılık konusu  kolay olsa da en fazla diğer konularla birleştirilebilen bir konudur.

Veri analizi, köklü ifadelerle birleşebileceğinden öğrencilerin birden çok kazanımlı soruya karşı hazırlıklı olması gerekir. Tüm olası durumların eşit olduğu olaylarda istenilen olası durum ne kadar büyükse o olayın olma olasılığı o kadar fazla olur.

Fen Bilgisi Dersi için Sınava Hazırlık

Mevsimler ve iklim ünitesinde iklim ve hava hareketleri gibi kavramlar arasındaki farklar belirlenmeli, günlük yaşam durumlarına uyarlanmalıdır. Hava durumunun günlük hayattaki etkisini sorgulayarak hazırlığa başlanabilir.

DNA ve genetik kod ünitesinde genetik miras, genetik yapı ve Latince kelimelere karşı bir sözlük oluşturmak işleri kolaylaştırabilmektedir. Bu arada pandemi süreci, koronavirüs, ve geçirdiği mutasyonların bilinmesi faydalı olacaktır.

Basınç ünitesinde hangi durumlarda katı basıncın arttırılıp azaltılabileceği, sıvı basıncının hangi değişkenlere bağlı olduğu, açık hava basıncı değerinin nelere bağlı olduğu bilinmelidir.

Madde ve endüstri ünitesi periyodik tablonun keşfiyle başlamaktadır. Metal, ametal ve yarı metallerin özelliklerinin bilinmesi, günlük hayatta kimyasal değişimlere neden olan tepkimelerin öğrenilmesi önemlidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için Sınava Hazırlık

MEB’in örnek sorularda da yer verdiği gibi, ayet ve hadislerin hangi kavrama denk geldiği, ayette neyin vurgulandığı konusunda öğrencilerin hazırlıklı olması gerekir.  Surelerin verdiği mesajları ve güncel konuları doğru yorumlamak önemlidir.

İNGİLİZCE

İngilizce sorularında öğrencilerin en fazla kelime eksiklerine dikkat etmeleri gerekir. Bunun yanı sıra kısa çeviriler yapmak,  İngilizce yayınları alt yazısız takip edip, ne konuşulduğunu anlamaya çalışmak yapılacak pratiklerdendir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.