Başarılı Bir Askerin Sahip Olması Gereken 15 Önemli Özellik

Başarılı Bir Askerin Sahip Olması Gereken 15 Önemli Özellik

Asker özellikleri: Asker, orduda görevli olan, görev sürecinde erden mareşale kadar rütbeye sahip kişi olarak tabir edilmektedir. Askerlerin asli görevleri ülkelerinin birlik ve bütünlüğü sağlama, ülke topraklarına karşı iç ve dış tehditlere karşı savunmadır. Bunlarla birlikte günümüz dünyasında asker olmak kolaylaşmış olsa da her geçen gün şehit haberi almak da psikolojilerimiz için zorlaşmış duruma geldi. Bu koca yiğitlerde olmazsa olmaz 15 özelliği sizler için derledik, keyifli okumalar dileriz.

1. Disiplin

Askerliğin temelini disiplin sağlamaktadır. Disiplin sahibi olmayan bir asker; güvenilmez, sadakatsiz olarak nitelendirilmektedir. Disiplinin amacı; savaş esnasında bütünleşmeyi engelleyen unsurların disiplin ile bir düzene sahip hale getirilmesinin sağlanmasıdır.

Disiplinin sağlandığı ordularda, askerin sayısının fazla olması değil, askerlerin disiplin anlayışına sahip olması ile üstünlüğü ölçülür. Askeri disipline sahip olan bir asker bulunduğu ordunun üstünlüğünü sağlar. Ordunun disiplin anlayışının tam olduğu yerde askeri üstünlük üs safhadadır.

2. Ölümden Korkmamak

Başarılı bir asker, ölüm korkusundan vazgeçmiş demektir. Bir asker ölüm korkusunu yaşamamalıdır. Asker olma yolunda giden bir askerin ölümü göze almış ve her an şehadet şerbetinden içebileceğini bilerek yaşamalıdır.

3. Kendini Teslim Etme

Askeri orduda emir-komuta zincirinde verilen emirler harfiyen yerine getirilmelidir. Bir asker orduda komutandan gelebilecek emirleri sorgulamadan yerine getirebilmeyi yaşam felsefesi haline getirmelidir. Sorgusuz sualsiz yerine getirilen bu emirler ile asker görevinin bilincine sahip olur.

4. İyi Ahlak Sahibi Olmak

Bir askerin ahlaki ve yaşayışında herhangi bir lekeleyen unsur olmamalıdır. Asker yalandan, borçtan, hırsızlıktan, ahlaksız kişilerle münasebetten, yağmadan, yakıp yıkmaktan vb. kötü unsurlardan uzak durmalıdır.

Beğenilmek, mükafat görmek, onur ve şan kazanmak her askerin kalbinde yer tutmalı ve bu onura sahip olmak için haklı bir çalışma ile elde etmelidir.

5. Cesaret

Cesaret sahibi bir asker belirsizlik veya tehdit ortamı oluştuğunda üstesinden gelebilme gücüne sahip olmuş demektir. Tehlikeden asla korkmamalı ve sonucunda ölmekten çekinmemelidir.

Korkaklık; bir asker için affedilemeyecek bir kusurdur. Bir asker tehlikenin varlığından haberdar, fıtratında cesaret barındırmalıdır.

6. Birlik Ruhu

Başarılı bir asker birlik ruhuna sahip olan askerdir. Birlik ruhuna sahip olan askerler orduda ve savaş esnasında bütüncül hareket ederler. Bütünlük ilkesine sahip asker savaş esnasında birlik ruhu ile sorunsallığı azaltarak başarı elde eder.

7. Sebat ve Mukavemet

Sebatkar ve gayretli olmak bir asker için arzu edilen bir tutumdur. Bu düşüncenin sebebi, meslek olarak askerliğin zor ve olumsuz şartları barındırıyor olmasıdır. Sebat ve mukavemet sahibi olan bir asker zorluklarla başa çıkabilme gücüne sahip bir askerdir.

8. İyi Geçinmek

İyi bir asker bütün silah arkadaşlarını kardeşten de ileri konumda görerek birbirlerini yürekten sevmeli, birbirlerine karşı onurlarına saygı göstermeyi bilmelidir. Edep ve terbiyeye uymayan davranışlardan kaçınmalı daima mert bir davranış sergilemelidir.

9. Sır Saklamak

Bir asker, her yerde bir düşmanı olduğunu, casusların bulunabileceği, kendisini dinleyebileceğini bilip vazife ve hizmete ait hususlarda kimseye güvenmemeli sır vermemelidir.

10. Cumhuriyete, Yurda ve Millete Karşı Sevgi ve Bağlılık

Cumhuriyet, yurt, millet; askerin değerler bütünüdür. Vatan ve milletine içeriden veya dışarıdan oluşabilecek her türlü tecavüzü karşılamak, uzaklaştırmak ve uğrunda canını feda etmekten çekinmemek her askerin borcudur.

11. İntizam Severlik

Başarılı bir asker, vazifesini muntazam bir şekilde dakikası dakikasında yapmalı. Günlük yaşantısında hususi işlerinde de bu intizam olmalıdır.

12. Harbe Hazırlık

Asker, silah ve vasıtalarının ne suretle kullanacaklarını bilmeli, öğrenmelidir. Harbin zor olduğunu ve kumandansız kaldığı zamanlarda doğru kararı verebilme, açlık, yorgunluk, susuzluk gibi tabi olan yoksuzlukta bu süreçte dayanabilmek için vücudunu alıştırmalıdır.

13. Tavır ve Hareket

Bir askerin değerini arttıracak özellik yine o askerin kendisini tanıtması, sevdirmesi ve en yüksek vasıflarla terbiyeli, ciddi ve itaatlı olmasına bağlıdır. Asker, tavır ve hareketlerinden sorumludur. Tavır ve hareketinden bir askerin görevine olan değeri anlaşılabilmektedir.

14. Emel ve Fikir Birliği

Silahlı kuvvetlerin değerleri; Cumhuriyetin, milletin korunması uğruna bir vücut gibi çalışmak başlı başına bir kuvvet olarak görülmektedir. Bu birlik, bir vücut gibi çalışmak uğruna şahsi menfaatinden daha üstün görmelidir.

15. Güç/Kuvvet Sahibi Olma

Güçlü ve kuvvetli bir asker, yaşayacağı zor koşullara karşı dayanıklılığını kullanır. Beden ve ruh gücü ile tüm zorluklara karşı gücünü ve sabrını gösterir. Güçlü ve kuvvetli asker için zorluklara göğüs germesi daha kolaydır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.