2b Arazi Nedir? 2b Arazisi Müracaat Masrafı ve Satışı

2b Arazi Nedir? 2b Arazisi Müracaat Masrafı ve Satışı

2b arazisi nedir? Orman vasfı bulunmayan sahalar 2B arazisi şeklinde değerlendirilir. Mıntıkanın ve toprak sahasının bir kimseye ait olduğu orman haricinde yer alan bölgedir. 2B adını ise orman kanunlarının 2. Maddesinin B fıkrası olmasından dolayı almıştır.

Kadastro aracılığıyla orman hudutlarından ihraç edilmiş olan 2B arazileri, müktesebatı geri olmayan, toprak parçası pozisyonunda olduğu için ehemmiyetsiz olarak görülür. Ülkemizde takribi 473 bin dönümü aşkın 2B arazileri bulunur. Ehemmiyetsiz sayılsa da bu 2B arazilerinin üzerine doğalgaz, su, elektrik usulünde pek çok enfrastrüktür uygulanmıştır ve uygulanmaya da devam eder.

Bu enfrastrüktürlerin oranı 400 bini aşar. Dağlık kesimlerde bulunmamakla beraber bu toprak parçalarının büyük bir kısmı öncelikle İstanbul olmak üzere çoğunlukla büyük illerde görülür. Ayriyeten bu toprak parçalarının üzerinde turunçgiller, zeytinlikler, muhtelif sebze ve meyveler gibi pek çok mahallerden ve bozlak yerlerinden meydana gelir.

İlave olarak 2B arazilerinin satılma işlemi 2009 senesine kadar menedilmişken, 2009 senesinde söz konusu satım işlemlerine yeniden müsaade edilmiştir. 2011 senesinde de konu hakkında hak ehli olunabilecek bir meriyet verilmiştir. Arazinin malumatları vaktinde yerine getirilmez ve tevsik edilmezse bu durumda kamu el koymaktadır.

Bunun beraberinde 2011 senesinden evvel satın alan bireyler de aynı biçimde lüzumlu mecralara, fiyatını karşılamış olduğuna ilişkin bir doküman ile müracaat etmelidir. Herhangi bir mahkeme mevzusu olmayan 2B arazilerine hak ehli olunabilir. Bu bireyler kanun meydana geldikten sonra en fazla 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde hak ehli olabilirler.

2B Arazisi Müracaat Masrafı

2B araziler hak ehillerine direkt olarak devredilir. Arazinin karşılığı %70 nispetinde tayin edilir. Yani mücavir hudut ve urayların içerisinde bulunanlardan 2 bin lira, bu hudutların dışında bulunanlardan ise bin lira biçiminde müracaat ücreti temin edilir. Muaccel yapılan tediyelerde %20 ıskonto uygulaması yapıldığı da hatırlatılmalıdır.

Fakat bu ücretin, bildirinin akabinde, 2 aylık bir zaman zarfında ödenmesi gereklidir. Şayet satış bedeline karşı çıkılır veya konu mahkemeye devredilirse hak ehlinin hakkı inkıtaa uğrayabilir. Ayriyeten muaccel ödeme yapmayı arzu edenler için muhtelif taksitlendirme uygulamaları da mevcuttur.

2B Arazisi Nasıl Edinilir?

2B arazisi satın almak adına kanunun gerekli olduğu kaideler kapsamında, ücret ve yasa çerçevesinde temin edilebilir. Satış fiyatı bütünüyle yönetim tarafından belirli kılınır. Hak ehilleri bizatihi müracaat ederek araziyi edinebilirler. Hak ehli olan bireylerin kadastro sertifikaları netleştikten sonra verilen 8 ay süre içerisinde salahiyetli mecralara müracaat etmeleri gerekiyor.

Müracaat müddetleri tamamlandıktan sonra neticeler maksimum 6 ay içerisinde araziyi satın almak isteyenlere tebliğ edilecektir. Satış karşılığı olarak ise piyasa fiyatı olan değerin %70’ini ödemek mecburiyetindedirler. Bu satış fiyatları daha evvel de ifade edildiği gibi şehir sınırları ve belediyelerdeyse 2 bin, değilse bin lira ile müracaat yaparak sorumlu kişiler arazi bazında piyasa değeri beyan eder ve peşin veya taksitli olarak ödeme şansı verir.

2B Arazisinin Satışı Yapılabilir mi?

Yasaya göre 2B arazilerinde satım ve alım yapmak için kanuna elverişli anlaşma yapılmalı ve noter huzurunda tasdik edilmelidir. Son senelerde gelen yasa icabı her ne kadar bu noter tasdik yasası değiştirildiyse de bu konuyla ilgili en aktüel bilgilerin takip edilmesinde yarar vardır.

Yapılan anlaşma akabinde Tapu ve Kadastro dokümanları bağlı bulunulan notere götürülmeli ve lüzumlu bilgiler alınarak noter tasdikli izin belgesi edinilmesi gerekir. İzin belgesini yalnızca arsa maliki yani 2B arazi ehli olan birey alabilir. Bunun sonrasında noter şahitliğinde noksansız olan imzalar ve belgeler neticesinde anlaşmalar sağlanır.

Bağlı olan ilin özel müdürlüğüne gidilmeli ve bu yerden ana hatlarıyla söylenip talep edilenler ve ruhsatnameler alınmalıdır. Buradan 2B arazisine ilişkin tüm belgelere sahip olunabilir. Bu sorumlu idarelere gidilerek müşterek resmi taahhüt yapmak yalnızca alış satış yapan bireyler için değil, yanı sıra kanunlar ve yetkililer için de daha sağlıklı olacaktır.

ETİKETLER: 2b arazisi
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.