Slogan Nasıl Bulunur? Motto Oluşturmak İçin 11 Tavsiye

Slogan Nasıl Bulunur? Motto Oluşturmak İçin 11 Tavsiye

Motto bulmak: Yeni bir girişimin büyüyerek gelişmesi ve olgunluk çağında markalaşarak geniş kitlelere ulaşabilmesi adına pek çok belirleyici bulunur. Şüphesiz bu belirleyiciler arasında en temel öneme sahip olan faktörler markaların kimliğini kısa ve öz şekilde yansıtan logo, grafik, amblem, tema, fon, renkler ve benzeri içeriklerdir.

Tüm bunlara ek olarak sloganlar ise bir firmanın varlığını açık bir biçimde kanıtlar niteliğe sahip olan en temel araçlardır. Dolayısıyla diğer unsurlardan kesin olarak ayrılır.

Yeni girişimciler açısından slogan nasıl bulunur? Sorusu ve bir sloganın inşa edilme serüveni son derece zorlayıcı olsa da bazı püf noktalara ve slogan oluşturma sürecinin belirleyicilerine yeteri kadar özen göstermek en efektif sonuçlara hızla ulaşabilme olanağı sağlayacaktır.

Bir Sloganın Var Olma Serüveni

Slogan Nasıl Bulunur Motto Oluşturmak İçin 11 Tavsiye

Etkileyici bir slogan ve motto oluşturmanın temel ilkeleri: Sloganlar diğer markalaşma araçlarından farklı olarak sürdürülebilir prensipler içerir. Diğer görsel motto araçlarında olduğu gibi sloganlar üzerinden kurumsal bir kimlik inşa etmek mümkündür ve başarılı bir sloganın kurumsal kimlik inşa etmenin çok daha ötesinde, yönetim politikalarını belirleme konusunda son derece stratejik öneme sahip olduğu bilinir.

Bu kapsamda yaratıcı sloganlar inşa etmenin önemi tahmin edildiğinden çok daha kritiktir. Firmalar, markalar, kurumlar ya da bireysel girişimler nezdinde başarıya ulaşmış slogan örnekleri incelendiğinde bazı temel ilkelerin gözetildiği açıkça görülecektir. İşte etkileyici bir slogan inşa etmenin en temel kriterleri:

1. Ayrıt Edicilik

Ayırt edicilik ilkesi slogan oluşturma sürecinin olmazsa olmazıdır. Sektörde var olan irili, ufaklı bütün rakiplerden kurum ya da firmanın ayırt edilmesini sağlayacak sloganlar daima etkileyici nitelikler içerir. Ayırt edicilik ilkesi aynı zamanda diğer tüm temel ilkelere ve faktörlere etki etme bakımından da son derece önemli bir konuma sahiptir. Dolayısıyla ilk olarak oluşturulacak sloganın ayırt edici olması gerekir.

2. Markaya Yönelik Karakteristik Özellikler

Ürün, hizmet, firma ya da kurum ayrıt etmeksizin tüm bu bileşenlerin birer marka aracı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu kapsamda yaratıcı sloganlar bulmak ve bu sloganlarla ayırt edici niteliğe sahip olmak isteyen marka araçlarının, üretecekleri sloganların kurum içi temel karakteristik özellikleri yansıttığından emin olması tavsiye edilir.

3. Özgünlük

Bir slogan oluşturma sürecinin en önemli dinamiklerinden biri de özgünlüktür. Üretilecek sloganların herhangi bir alanda benzerlik taşıyor olması ya da sadece çağrıştırıcı nitelik içermesi çok büyük bir kayıp olabilir. Dolayısıyla özgünlük yeni slogan üretme sürecinin olmazsa olmazıdır.

4. Pozitif Algı

Başarıya ulaşmış, geniş kitlelerle etkileşim kurmuş ve markalaşma sürecinde son derece kritik rol oynamış slogan örnekleri incelendiğinde bu örneklerin büyük oranda pozitif algı ürettiği görülebilir. Üretilecek sloganların başarıya ulaşması ve kitlelerle etkileşim kurması arzu ediliyorsa bu sloganların negatiflikten uzak pozitif içeriklere sahip olması sağlanmalıdır.

5. Stratejinin Önemi

Etkileyici bir slogan inşa etmenin bir diğer kritik durağı da üretilecek olan sloganın stratejik önemidir. Burada özgünlük ve kurum içi temel stratejiler belirleyici olacaktır. Strateji ilkesi firmanın genel yaklaşımlarının dışa aktarımını sağlayacağından kurum için dinamikler gözetilmelidir.

6. Akılda Kalıcılık

Yaratıcı sloganlar daima akılda kalan sloganlardır. Bireysel olarak geçmişe dönülüp bakıldığında hiç ilgili olunmayan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların sloganlarının akılda yer ettiği görülebilir. Tam da bu sebepten dolayı akılda kalıcılık ilkesi bir sloganın varlık süresini belirlediği gibi girişimlerin başarıya ulaşması konusunda da temel bir işleve sahiptir.

7. İnandırıcılık ve Güven

Reklam, tanıtım ve pazarlama ilişkilerinin içerisinde yer alan her detay büyük oranda insan algısıyla ilgilidir. İnandırıcılık ve güven içeren sloganlar daima başarıya ulaşmaya uygunluk taşıdığı gibi inandırıcı olmayan ya da samimiyetten yoksun sloganların, slogan çöplüğünde yeri hazır olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

8. Organiklik

Slogan oluşturma ve geliştirme sürecinde temel ilkelerin başında organik mottoların benimsenmesi gelir. Slogan üretim tesislerinde yapaylığa kesinlikle yer olmadığı gibi aynı zamanda organik olmayan sloganların güven ve inandırıcılık ilkesine zarar vereceği de bilinmelidir.

9. Güçlü İfade Algısı

Belirtilmiş olduğu gibi markalaşma sürecinin her bir aracı ve durağı tamamen insan algısıyla ilintilidir. Dolayısıyla yaratıcı sloganlar arayışında olanların güçlü bir ifade olanağı vadeden sloganlara yönelmesi gerektiği açık bir biçimde görülecektir. Güçlü ifade aynı zamanda kurumun kimliğini ve varlığını yansıtma konusunda da avantaj sağlar.

10. Gelecek Açısından Sürdürülebilirlik

Üretilen slogan, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmamalıdır. Aynı zamanda sürdürülebilir ve gelecekte konumlandırılabilir nitelikler içermelidir. Her ne kadar zorlayıcı gibi görünüyor olsa da slogan oluşturma sürecinde yeterli düzeyde yaratıcılığın sürece dahil edilmesi gelecek açısından sürdürülebilir prensipleri karşılayan bir sloganın inşa edilmesine aracılık edecektir.

11. Harekete Geçiricilik İlkesi

Slogan oluşturma serüveninin en temel ilkesi şüphesiz insan algısında oluşan hareket dinamiğinin karşılanmasıdır. Yani en genel anlamıyla harekete geçiricilik ilkesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda üretilen slogan, doğrudan ya da dolaylı yoldan harekete ettirici olmalıdır. Etik prensiplerden uzak olan kurum ya da firmaların, belirtilen diğer tüm ilkeleri göz ardı ederek sadece hareket ilkesini sağlayıp başarılı olduğu bilinmektedir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.