Ecrimisil Davası Nedir? Hangi Durumlarda Yaşanır?

Ecrimisil Davası Nedir? Hangi Durumlarda Yaşanır?

Ecrimisil nedir? Ecrimisil sözcüğü pek çok insanın manasını bilmediği bir sözcüktür. Fakat mana olarak bir hayli mühimdir ve mülk maliklerini yakından alakadar eder. Ecrimisil kelime manası olarak gayrimenkul malların, konut, arazi, arsa veya bahçelerin mal malikinin müsaadesi olmadan istimal edilmesi hallerinde mülk malikinin veya hak ehlinin açtığı davalara denilir.

Ecrimisil Nedir Ve Hangi Vaziyetlerde Olur?

Ecrimisil nedir sualiyle pek çok insan karşı karşıya kalır ve bu sebeple merak konusu olur. Genel itibariyle vârisler arasında yaşanan problemlerde yoğun olarak gündeme gelir. Bir mal malikinin müsaadesinin istenmediği ve malın istimal edildiği hallerde peyda olan tazminat davaları için kullanılır.

Ecrimisil hususunun baş göstermesi adına emlak sahibinin bahçe, bağ, konut, arsa veya tarla benzeri gayrimenkul mülklerin kullanımına müsaade etmemesi gerekiyor. Öte taraftan ecrimisil davası kapsamında üzerinde durulan en mühim nokta taşınmaz malı kullanan bireylerin kastının iyi olmaması durumudur. Mülke veya mala müteveccih hasarlar da dikkate alınsa bile art niyetli tutumlar daha çok dikkate alınır.

Miras Paylaşımı Durumunda Ecrimisil Davası Nasıl Açılır ve Koşulları Nelerdir?

Ecrimisil davası genelde mirastan dolayı ilişkileri sarsılan aile kişileri arasında görülür.

  • Beraber idare edilen malların vaziyetlerinde yoğun olarak maruz kalınan bir dava çeşididir.
  • Bilhassa aile kişileri arasında meydana gelen işbirliklerinde bir tarafın çok daha fazla kazanması ve öteki kişilerin haklarını ele geçirmesi halinde, hakkı verilmeyen taraf cephesinde açılır.
  • Bu dava ile haklarını iktisap etme fırsatı ele geçirir ve hakkı olan taşınmaz malı kullanabilme olanağına kavuşabilir.
  • Lakin hukuksal korunmanın bir hükümle sağlanması için yargı organına başvurulması adına kimi koşulları vukua gelmelidir.
  • Bu koşullardan birincisi mahkeme önünde bir hak talebinde bulunan tarafın malının bizatihi izni haricinde kullanılması halidir.
  • Bir başka yönden maldan izinsiz yararlanan kişinin bunu iyi niyetle yapmaması gerekiyor.

En nihayetinde ise müsaadesiz ve iyi olmayan niyetle ayak basılan bu mülkün sahibi olması gerekiyor.

Ecrimisil Davası Mirasçılar Arasında Nasıl Bir Neticeye Bağlanır?

Kanunuesasî hakları istikametinde her vâris ecrimisil davası açabilme imtiyazına sahip olabilmekle beraber bu davayı sadece 5 sene evveline dek meydana gelen vaziyetler için istimal edilebilir. Ecrimisil davaları farklı şekillerde neticeye bağlanabilir. Bu vaziyetlerden bir tanesi olarak müddei tazminat davasında galip gelebilir.

Ecrimisil Davasında Tediyeler Nasıl Gerçekleştirilir?

Ecrimisil davası en fazla mazide zuhur etmiş olan bir vaka üstünden incelemeye tabi tutulur. Bu sebeple tapu ile alakalı bir vazgeçme veya ayrıcalık  durumuyla ruznameye gelmemektedir.

Mülkü zor kullanarak alan kişi bu vaziyetin sürekliliği bahis mevzusu olduğunda ecrimisil değerini tediye etmekle mükelleftir. Binaenaleyh maziye müteveccih hak malikine, mülkü ele geçiren kişi cephesinden ödenen bir tür kira gibidir.

Ecrimisil Davası Hallerinde Neler Yapılır?

Vârislerden bir tanesi davacı olduğu zaman dava edilen kişinin eline bir haber verme kâğıdı ulaşır. Bu haber verme kâğıdının ulaşmasının akabinde geçecek olan bir aylık vetirede dava edilen kişi bu ecrimisil davasına karşı çıkma ayrıcalığına sahiptir. Bu manevra adına bir istida vermesi gerekir.

İstidanın kaleme alınmasının ardından takribi olarak bir ay süren bir müddet kapsamında hüküm veren yönetim, verilen istidaya bir cevap verir. Alınan cevabın olumlu olmaması halinde 60 gün içinde konuyla alakalı karşı çıkmayı açığa vurmak amacı ile dava açma hakkına sahip olunması söz konusudur. Aynı zamanda davayı açan tarafın mevcut vaziyeti değiştirmek adına yeniden bir düzenleme bildirimi için dava açabilir.

Ecrimisil Davası ve Davanın İcap Ettikleri

Miras konularında ecrimisil davası açılması muhakeme ediliyorsa veya kişinin eline bu tarz bir bildiri geçmiş ise söz konusu mevzunun çok dikkatli olacak şekilde değerlendirilmesi gerekir. Dava açma düşüncesinde olan kişinin iyi olmayan niyeti ve ziyanı ispat etmesi lazımdır. Aksi halde bu dava sürecinde yenilebilme ihtimali vardır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.