Alevi örgütlerinden ‘reform paketi’ne tepki

Alevi dernekleri ayrıca federasyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Şahkulu Sultan Dergahı ayrıca Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri …

Alevi örgütlerinden ‘reform paketi’ne tepki

Alevi dernekleri ayrıca federasyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Şahkulu Sultan Dergahı ayrıca Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ayrıca Toplu Açılış Töreni’nde açıkladığı ayrıca Alevi-Bektaşi Kültür ayrıca Cemevi Başkanlığını da kapsayan, Alevilere yönelik pakete tepki gösterdi. Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Avrupa Alevi Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ayrıca Pir Sultan Abdal Kültür Derneği; İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Garip Dede Dergahı’nda medya açıklaması düzenledi.

Dernekler ayrıca federasyonlar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, “Cumhurbaşkanı dün Şahkulu Sultan Dergahı’nda, yine her vakit yaptığı gibi Alevilerin kendi öz örgütlerini yok sayarak, çevresinde toplayabildiği kimi göstermelik muhataplarıyla, sanki tüm Alevi toplumu ayrıca örgütleri kendi arkasındaymış gibi bir fotoğrafın önünde, Alevilere sözüm ona müjde adı altında sözde demokratik bir reform paketini açıklamıştır.” dedi.

Erçe, şunları söyledi:

“Aksine bu paket, Aleviliğin şimdiye kadar devlet gücüyle soluksuz bırakılmasının yeni bir aşamasıdır. Ancak Alevi toplumunda bunun bir karşılığı yoktur, beyhude bir çabadır. Alevilerin sorunları, 17- 18 Eylül 2022’deki Hacı Bektaş Deklarasyonu’nda ifade ettiğimiz üzere ne cemevlerinin elektrik, su sorunu ne imar sorunu ne de dedelerimize ulufe diye dağıtılacak maaş sorunudur. Alevilerin sorunları, doğrudan negatif ayrımcı esaslara ayrıca siyasal rejimin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış ayrıca kronik hâle gelen sorunlardır. Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı’nın reform diye müjdelediği paket, Alevilerin inançsal varlığını, kimliğini inkar etmekte, Aleviliği, devletli Sünniliğin bir eklentisine, zenginliğine indirgemekte, dolayısıyla Alevilik kendisinden her an vazgeçilebilir, gerektiğinde malı, canı yağmalanabilir artı bir kaynak olarak konumlandırılmaktadır.

“Cemevlerinin ibadethane olması için adım atılmadı”

Bu bağlamda, Alevilerin en temel taleplerinden biri olan ayrıca eşit tanınma, eşit yurttaşlık haklarının sembolik bir ifadesine dönüşen ‘cemevleri ibadethanemizdir’ talebine bağlı olarak, cemevlerimizin ibadethane statüsüne kavuşturulmasına dair hiçbir adım atılmamıştır. Bu demektir ki Alevilik dinsel ayrıca kimliksel özellikleriyle inkar edilmeye devam edilecektir. Alevi toplulukların en önemli sorunu olan sosyopolitik, sosyokültürel düzeyde kamu gücüyle örgütlenen ayrıca tekrardan üretilen negatif ayrımcılık ısrarla reddedilmektedir. Lütfeder gibi Kültür ayrıca Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kurum oluşturulacağı ayrıca burada kendi ölçülerine uygun, yandaş Alevi kökenlilerin istihdam edileceği müjdelenmektedir. Bilinmelidir ki istihdam edeceğiniz birkaç Alevi kökenli kişi, Alevilere on yıllar boyunca yapılan haksızlıkların ayrıca hâlâ Alevileri kamu kurumlarında kendilerince en düşük kadroya bile almayan adaletsizliğin ayrıca zulmün üstünü örtmeye yetmeyecektir.

Bu zehirli pakete göre, Kültür ayrıca Turizm Bakanlığı’na bağlı bir oluşum, bundan sonra Alevilerin dişiyle, tırnağıyla, kendi öz güçleriyle, iğneyle kuyu kazar gibi yoktan var ettiği bütün cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Açıkça ilan ederiz ki bu, devletin Alevi kurumsallaşmasına, Alevi dinselliğine yönelik darbe ayrıca el koyma girişimidir. Halkın seçilmiş temsilcilerinin yerine kayyum atanmasına nasıl karşıysak Alevi toplulukların özbeöz kendi mekânları, kendi ibadethaneleri olan cemevilerine de devletin el koymasına aynı şiddet ile karşıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özelleştirilerek dağıtılmasını ayrıca tasfiyesini tartışmamız gerekirken, tam tersine cemevlerinin devletleştirilmesi ancak Ak Parti tarzı bir kurnazlığın ürünü olabilir.

“Alevi kurumları uyanık olsun”

Bu antidemokratik paketin gereği olarak oluşturulacak kurum ‘cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine’ kadar cemevlerinde tüm kontrolü eline almaya hazırlanmaktadır. Cumhurbaşkanının bu belirsiz, muallak cümlesinin içinde taşıdığı tehdide karşı bütün Alevi toplumunu ayrıca kurumlarını uyanık olmaya çağırıyoruz. Aksi halde, rızalık üstüne, Hakk uğruna hizmet veren dedelerimiz bundan sonra devletten alacağı maaşın hizmetçisi olacak, kamu kaynaklarının din kisvesi altında yağmalanmasından pay alacaktır. Yetmezmiş gibi eğitim faaliyetleri adı altında çocuklarımız, dedelerimiz, pirlerimiz, analarımız, ana sultanlarımız, ana bacılarımız, rayberlerimiz, rehberlerimiz, zakirlerimiz, hak aşıklarımız, Sünniliğin çarklarında şekillenecek, demelerimiz, nefeslerimiz, ayetlerimizin yerini Sünni doktrinin boğucu soluğu alacaktır. Bunun varacağı yer, cemevinde Kur’an kursu, cemevinde mızraklı ilmihal, cemevinde namazdır. Kimsenin dininde ayrıca ibadetinde gözümüz yok ama bilinmelidir ki son bir Alevi de kalsa her Alevi, kendi dinsel varlığının üzerine kimsenin kem gözünü de düşürmeyecektir.

“Dedelerimiz üzerinden yağmaya davet ediliyoruz”

Nihayet Cumhurbaşkanının açıklamalarına göre, isteyen dedelerimiz bu yeni oluşturulacak kurumda kadroya alınıp maaşa bağlanacakmış. Biz Aleviler ayrıca onların kurumları olarak, devletin hiçbir dini finanse etmesini, kamu kaynaklarını şu ya da bu dinin aleyhine peşkeş çekmesini kabul etmezken, şimdi dedelerimiz üzerinden bir yağma sofrasına davet edilmekteyiz. Pir Sultan gibi, Sünnileştirmeye çalıştığınız Yunus Emre gibi, kameraların karşında övüyor gibi görünseniz de ‘meczup’ diye takdim ettiğiniz Hacı Bektaş Veli gibi, yok olur, yoksul olur, aç kalır ama bir avuç buğdaya tamah etmeyiz. Hünkar’ın himmeti, Ali’nin mürveti, Hüseyin’in şehadeti bizlere yeter. Her kim ki rızalığa sırtını dönüp hakkullahı terk ederse Hakk Muhammed Ali nuruna sırtını dönmüştür.

“Anti demokratik saldırıdır”

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı paketin, Alevilere yönelik ‘demokratik bir reform paketi değil, tam tersine Alevilere şeksiz gümansız, anti demokratik bir saldırı olduğunu beyan ederiz. Demokratikleşme peşinde olanlar, öncelikle Alevi toplumuna, onların meşru kurumlarına kulak vermekle, onları muhatap kabul etmekle işe başlamalıdır. Biz, bu açıklamada imzası olan Alevi kurumları, yıllardır her vakit diyaloğa açık ayrıca hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Ancak yıllardır olduğu gibi görülüyor ki rejimin gözleri kör, kulakları sağır. Bu körlük ayrıca sağırlık içinde ‘Ben yaptım oldu’ diyerek açıklanan her paket, geleneksel, anti demokratik, sağcı devlet refleksinden başka bir şey olmayacaktır. Bilinmelidir ki bizim tarihimiz Cumhurbaşkanı’nın zikrettiği gibi, Malazgirt’ten, Selçuklu’dan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan ayrıca yaşadığımız toprakları daima boş bir toprak kabul eden, bu toprakların insanlarını Malazgirt’ten itibaren yok sayan militarist bir tarih değildir.

“Alevilik haktır”

Militarist bir milliyetçilik anlayışıyla, Aleviliğin en temel düsturu ‘72 milleti bir nazarla görmek’ ilkesi taban tabana zıttır. Bizim Zülfikarımız Nil Deryası’nda yüzedura, kılıcımız tahtadandır. ’Hepimizin peygamberinden, hepimizin Ali’sinden, hepimizin Ehli- Beyt’inden, hepimizin Kerbela’sından’ söz edenler bilmelidir ki hem Muaviye’nin hem Ali’nin hem Hüseyin’in hem onun başını kesenlerin safında yer alamazsınız. Bizim, Alevilerin, muhabbet ehlinin her iki dünyada da şahidi, Muaviye’nin mızraklarına takılan mushaf yaprakları değil, Kur-an’ı Natık olan Ali’dir. Muhabbetimiz Hakk’ın sureti insanadır. Aleviler vardır, Alevilik haktır.” (ANKA)

ETİKETLER: Alevi, Cemevleri, Devlet, Hak, Kurum
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.