Sponsorlu

 


Teknoloji Haberleri 

İfraz İşlemi Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Feshi Nasıl Yapılır?

İfraz İşlemi Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Feshi Nasıl Yapılır?

İfraz işlemi nedir? Tapuya sadece bir arazi parçası halinde kaydedilmiş olan taşınmazların, birden çok arazi parçası biçiminde bölünmesi, ifraz işlemi nedir sorusunun cevabıdır. Taşınmazın bir maliki varken tecezzi edilmesi veya bir kısmının elden çıkarılması benzeri hususlarda gerçekleştirilen tapu sicilindeki değişikliklerdir.

İfraz İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Nasıl yapılır? Bu işlem için öncelikle ifraz masrafı ödenmeli ve lazım olan dokümanlarla bahis mevzusu taşınmazın bağlı olduğu belediye dairesine müracaat edilmesi gerekir. İfraz masrafı hesabı yer bölümünün ifraz edilmeden evvelki değeri üstünden gerçekleştirilir.

İfraz işleminin gerçekleştirildiği taşınmazların alakalı belediye dairesi tarafından ilan edilen gayrimenkul bildiri ederinden düşük olmaması gerekir. Binaenaleyh resmen bildirilecek ederleri üstünden binde 9,9 nispetinde tapu ifraz masrafı toplanıyor.

Bununla beraber, ifraz muamelâtına mevzu olan taşınmazların üstünde ipotek, başkasının taşınmaz malından belirli bir yolda yararlanma hakkı ya da açımlama olmaması gerekir. (Hak malikleri tarafından temin edilmelidir)
İfraz işlemi için lüzumlu dokümanlar:

Ayırma için bağımsız mühendisler aracılığıyla tertiplenmiş ve elverişliliği kadastro müdürlüğü tarafından  denetlenerek tasdik edilmiş ve bir üst tahrirata bağlanmış üç grup doküman içerisinde değişiklik bildirgesi, denetleme raporu ve ilave dosyalar Ayrılması istenilen gayrimenkulün malikine ait ya da sorumlu mümessillerinin pasaportu ya da kimlik kartı ve temsil evrakı

Talep edildiği zaman tapu belgitlerine yapıştırılmak üzere gayrimenkul malikinin son altı ay içerisinde çekilmiş 6×4 santimetre ebadında vesika için gerekli olan fotoğrafı Gayrimenkulün yer aldığı mecraya göre Belediye Alt Kurulu ya da Şehir Yönetim Heyeti’nin pozitif hükmü İfraz işleminin gerçekleştirildiği taşınmaz malın özelliği şayet yapı ise Doğal Afet Sigortaları Kurumu deprem sigortasının bulunması gerekir.

İfraz İşlem Vetiresi

Tapu işlemlerinin ayrı ayrı hepsinde olduğu gibi ifraz işlemi esnasında da belli başlı metot ve yasalar izlenmelidir. Evvela ifraz edilmek istenen toprak sahasının nerede bulunduğuna bakılmalıdır. Mücavir alan ve belediye hudutları dâhilinde kalması durumunda mukteza müracaat işlemi belediye alt kuruluna yapılır.

Toprak sahasının mücavir ve belediye hudutları haricinde kalması durumunda mukteza müracaat şehir yönetim heyetine yapılmalıdır. İşlem müddeti takribi otuz günü bulur. Sabık otuz gün içerisinde yapılan tetkikler nihayetinde ilan biçiminde duyuru yapılır. Onaylanması durumunda 15 gün içerisinde bayındırlık tasarısı tapu kütük yönetmenliğine takdim edilmelidir.

Tapu kütük yönetmenliği ise bayındırlık tasarısıyla alakalı olarak kütüğe geçirme işlemini en geç 30 gün içerisinde yapmak mecburiyetindedir. İşlemin yapılma vetiresi belediyeler tarafından izlenir. Belediyelerin belirlemiş olduğu vasıta kuruluşlar yardımıyla da ifraz işleminin gerçekleştirilmesi muhtemel olur.

İşlemin izlemi esnasında evleviyet mühendisler eliyle hazırlanan ön çizimli bildirgenin kadastro yönetmenliklerine aktarılması gerekir. Kadastro müdürlüğünce lüzumlu tetkikler yapılmaktadır. Muahhar merhalede ise belediye alt kurulu ve şehir yönetim heyeti ilgilenir. Belge, bu iki kuruluşun tasdik etmesiyle beraber  kadastro müdürlüğünce tapu kütük yönetmenliğine aktarılır.

En son şehir tapu kütük yönetmenliğinde neticelenir ve buradan verilen tasdikle yeni bayındırlık tasarısı kabul edilir. İşlemin yapılması adına gereken evrakların da bir araya getirilmesi mühimdir. Ön çizimli bildirge birinci sırada bulunurken gayrimenkulle alakalı olarak belediye alt kurul hükmü da mecburi belgelerin arasına ilave edilmesi gerekli olan mühim evraklardan biridir.

Mal maliklerinin kimlik kartları, pasaportları da ilave edilmesi gerekli olan evraklar içerisindedir. Kendilerinin başvuru yapmamaları durumunda yapan bireye verilen bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belgenin de evraklar içerisinde olması şarttır.
İkişer adet fotoğraf da nihai olarak evraklar içerisinde bulunması gerekli olan belgelerdendir.

İfraz İşleminin Feshi Nasıl Yapılır?

Belediye alt kurul hükmünün verilmesi durumunda serbest kısımlar ifraz yoluyla ayrılabiliyor. Belediyeler söz konusu ifraz işlemini şahsi imar tasarıları muhtevasında da yapabiliyor. Belediye tarafından gerçekleştirilen ifraz işlemleri, ifraz işleminin feshi davasıyla feshedilebiliyor.

İfraz ayırmak manasında kullanılan bir işlem olan tevhid işlemi ise bir tür kombinasyon işlemidir. Birbirine bitişik veya yakın olan birden çok arsanın kombine edilmesidir. Tapu kütük kayıtlarına geçilmesi vetiresinde gerçekleştirilen işleme verilmiş olan isimdir.

ETİKETLER: ifraz işlemi, ifraz nedir
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

tiktok izlenme hilesi deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu