Etiket: Resmi Gazete

Türkiye’nin, Kongo Cumhuriyeti ve Katar‘la ayrı ayrı imzaladığı anlaşma ve mutabakat zaptına dair kararlar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ankara’da...
Ülkemizde özellikle resmi işler için dijitalleşme sürecinin başladığını söylemek yanlış olmaz. Tam anlamıyla bir dijitalleşme süreci içerisine girmiş bulunmaktayız. İlk...