2023 Bütçe Kanunu Teklifi Meclis’e sunuldu

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, 2023 bütçesinin; istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ayrıca ihracat temelli …

2023 Bütçe Kanunu Teklifi Meclis’e sunuldu

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, 2023 bütçesinin; istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ayrıca ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisinin kararlı bir biçimde uygulanması, fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun düşürülmesi, kaynak kullanımında ayrıca dağılımında etkinliğin sağlanması, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ayrıca kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması başta olmak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı belirtildi.

Bütçe ödeneklerinin, Orta Vadeli Program’da yer alan makroekonomik göstergeler, politika ayrıca öncelikler, tedbir hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri, yürüttükleri önemli faaliyet, proje ayrıca ihtiyaçlarının dikkate alınarak belirlendiğine işaret edilen gerekçede, bütçe gelir tahminlerinin ise Orta Vadeli Program’da belirlenen gelir politikası hedef ayrıca öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak oluşturulduğu vurgulandı.

Hedefler

Genel gerekçede, bütçenin, Kamu Mali Yönetimi ayrıca Kontrol Kanunu’na uygun olarak şu hedefler doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi:

“- İstihdamı desteklemek, yatırım, üretim ayrıca ihracatı önceliklendiren büyümeyi sürdürmek, verimli ayrıca rekabetçi yerli üretim yapısını güçlendirmek, ithalata olan bağımlılığı azaltmak, kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak, beşeri sermaye ayrıca iş gücü kalitesini artırmak, iş ayrıca yatırım ortamını iyileştirmek ayrıca adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümü gerçekleştirmek,

– Gelirler politikasını, fiyat istikrarı ayrıca gelir dağılımını gözetecek şekilde para ayrıca maliye politikaları ile eş güdüm içerisinde belirlemeye devam etmek,

– Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ayrıca sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ayrıca şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabanının genişletilmesini ayrıca gönüllü uyumun artırılmasını sağlamak, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansını artırmak ayrıca kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye kararlılıkla devam etmek,

– Bütçe disiplinini sürdürerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılmasını, mali yapının daha da güçlendirilmesini ayrıca kamu hizmetlerinin bütçe içerisinde kalınarak ayrılan kaynaklar üzerinde harcama yapılmasına yol açmadan azami tasarruf içerisinde yerine getirilmesini sağlamak,

– Kamu kaynak kullanımında; temel politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ayrıca öncelikler doğrultusunda hareket etmek, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ayrıca verimli bir şekilde kullanmasını temin etmek,

– Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesini sağlamak,

– Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak ayrıca rekabetçi üretim ayrıca verimlilik için gerekli olan becerilere sahip iş gücünü yetiştirmek, ülkenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla okullar arası başarı farklarını azaltarak ayrıca okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, temel eğitimi güçlendirmek, tüm kademe ayrıca sınıf seviyelerinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini iyileştirecek eğitimleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak,

– Uzaktan öğrenme yöntemlerini teşvik ederek bireylerin sertifika almalarına imkan tanımak ayrıca ulusal hayat boyu öğrenme izleme sistemini kurarak kalite, etkililik ayrıca verimliliği sağlayacak eğitim programları geliştirmek,

– Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ayrıca talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içindeki etkinliğini artırmak, sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin gereksiz kullanımı önlemek üzere ilaç, tıbbi cihaz ayrıca tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmek,

– Tarımsal destekleri üretimde verimliliği ayrıca kaliteyi artıracak şekilde tahsis etmek, başta tohum, gübre, yem, mazot ayrıca ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerini azaltmak, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programları uygulamak, stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranlarında üretimin tesis edilmesi suretiyle gıda arz güvenliğini sağlamak ayrıca çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek şekilde belirlenmesine devam etmek,

– Tarım arazilerinin amacı haricinde kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir arazilerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına ayrıca sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmek,

– Enerji fiyatlarında meydana gelen yüksek artışların başta dar gelirliler olmak üzere nihai tüketiciye yansıtılmaması politikasını sürdürmek,

– Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağının öngörüldüğünü açıklamıştı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı tarafınca Plan ayrıca Bütçe Komisyonuna havale edildi.

ETİKETLER: Bütçe, Gelir, Kamu, Politika, Üretim
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.