mehmet ayhan

mehmet ayhan
"Zorbalık" genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya gruba karşı şiddet içeren veya rahatsızlık veren davranışlar sergilemesi anlamına gelir. Bu davranışlar sözel veya fiziksel olabilir ve genellikle kontrol etme veya üstünlük kurma isteğiyle ilgilidir. Zorbalık, okulda, işyerinde, arkadaş grubunda veya diğer topluluklarda meydana gelebilir. Zorbalık, hedef kişinin duygusal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir ve hatta ciddi sonuçlara neden olabilir. Zorbalık, hoşgörülü bir toplumda kabul edilemez bir davranıştır ve herhangi bir kişinin veya grupta olan herhangi bir zorbalık davranışı ciddiye alınmalı ve uygun şekilde ele alınmalıdır. Eğitim ve farkındalık, zorbalığı önlemek için etkili araçlardır.
YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR