Sponsorlu

 

Teknoloji Haberleri 

Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif Komisyon’da kabul edildi

Teklife göre, vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ayrıca işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi …

Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif Komisyon’da kabul edildi

Teklife göre, vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ayrıca işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi’ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ayrıca Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgilendirme veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Makaron, yaprak sigara kağıdı ayrıca sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ayrıca sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Makaron ayrıca sigara üretim tesislerinde, özel etiket ayrıca işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışmalar testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira idari para cezası verilecek.

Makaron ayrıca sigara üretim tesislerinde, makine çalışmalar testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi özelinde üretilen makaron ayrıca sigaraları süresi içinde imha etmeyenlere, 10 bin liradan az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına 1 lira para cezası uygulanacak.

ÜİS’e usulsüz müdahale edenler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile İspirto ayrıca İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda yer verilen aykırı fiillerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, bu kanun özelinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hiçbir belge verilmeyecek, verilmiş olanlar Tarım ayrıca Orman Bakanlığınca iptal edilecek. ÜİS’e usulsüz müdahale edenler ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı fiilleri işlediği tespit edilenlere bu kanun özelinde yürütülen faaliyetlere ilişkin verilen belgeler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınacak ayrıca bu süre içinde mevzu bahis tesis veya iş yeri için başka bir gerçek veya tüzel kişiye belge verilmeyecek.

Tütün, tütün mamulleri ayrıca alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Bu kapsamda izin, uygunluk ayrıca yetki belgesine tabi faaliyetlerde bulunanlardan, belirtilen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri teminat verilinceye kadar askıya alınacak. Bu süre içinde mevzu bahis tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ayrıca yetki belgesi verilmeyecek. Bu çerçevede alınan teminatların paraya çevrilmesi halinde paraya çevrilen tutar, alacaklı idareler arasında garameten taksim edilecek.

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ayrıca alkollü içkilerin üretim ayrıca ithalat faaliyetleri ile tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin izin, uygunluk ayrıca yetki belgesi başvurusu, tadili veya süre uzatımına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için süresinde ödenmeyen idari para cezası borcu, vadesi geçmiş prim ayrıca idari para cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı getirilecek.

Kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi makaron tespitlerinde, mevzu bahis ürünleri belirli sayıda bulunduran, üreten veya ithal edenler de cezalı tarhiyattan müteselsilen sorumlu tutulacak.

Tarım ayrıca Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sinyal alınamayan cihazlar 1 yıl sonra pasife alınacak

7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 1 yıla düşürülecek. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’leri, Bilgilendirme Teknolojileri ayrıca İletişim Kurumu (BTK) tarafınca pasife alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK’nin düzenlemeleri özelinde başvuru yapılması gerekecek.

Teklifin, makaron, yaprak sigara kağıdı ayrıca sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu ile Tarım ayrıca Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddesi kanunun yayım tarihinde, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

ETİKETLER: İş, Makaron, Tütün, Üretim, Veri
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.