Sponsorlu

 


Teknoloji Haberleri 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 338 Sözleşmeli Personel Alımına Dair Detaylar Belli Oldu: Başvurular Ne Zaman?

Orman Genel Müdürlüğü’nün bu yıl 338 sözleşmeli personel alımı yapacağı hakkında detaylar belli oldu. Başvuru tarihleri ayrıca başvuruda gerekli …

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 338 Sözleşmeli Personel Alımına Dair Detaylar Belli Oldu: Başvurular Ne Zaman?

Orman Genel Müdürlüğü’nün bu yıl 338 sözleşmeli personel alımı yapacağı hakkında detaylar belli oldu. Başvuru tarihleri ayrıca başvuruda gerekli olan belgeler açıklandı. İşte OGM sözleşmeli personel alımının detayları…

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvurular hakkında detaylar belli oldu. 338 sözleşmeli personel alımı yapacak olan Orman Genel Müdürlüğü başvuru tarihleri ne vakit başlıyor? Başvuru şartları nelerdir?

OGM Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Ne Vakit Başlıyor?

1 Eylül 2022 yılından 10 Eylül 2022ctarihine kadar devam edecek olan Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuracak adaylar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler. 

Başvurular 10 Eylül 2022 saat 23.59’da son bulacak.

Başvuru Esnasına İstenen Belgeler

 • Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekillerde yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecek, 

 • Başvurular Ek1 listesinde belirtilen iller ayrıca pozisyonlar temel alınarak, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir. 

 • Adaylar öğrenim durumuna göre yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir. 

 • Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ayrıca kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların mevzu bahis bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir. 

 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

 • • Avukat pozisyonlarına müracaat eden adayların; Avukatlık Ruhsatnamesi ile en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını gösterir belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
 • • Koruma ayrıca Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ayrıca Özel Şartlar Bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
 • Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgelerini, SRC4 belgesi ayrıca Psikoteknik değerlendirme belgelerini ‘Diğer Belgeleriniz’ sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
 • • Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ayrıca bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 • • Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ayrıca İdare tarafınca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
 • • Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru şartları

GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ayrıca özel şartlara sahip olmak.b) Ölçme, Seçme ayrıca Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafınca 2020 tarihinde yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.c) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ayrıca özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ayrıca belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreayrıca başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ayrıca idare tarafınca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ayrıca 6.6.1978 tarihli ayrıca 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ayrıca dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ayrıca dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLARA) AVUKATa) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.b) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ayrıca Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek.

B) KORUMA AYRICA GÜVENLİK GÖREVLİSİa) Ortaöğretim kurumlarının (lise ayrıca dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,b) 10/06/2004 tarihli ayrıca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,c) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ayrıca hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.d) Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ayrıca açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,e) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ‘Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur.’ ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ayrıca uyuşturucu bağımlılığı olmamak,2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,3. Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,5. Sağlık Kurulu Raporu boy ayrıca kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.f) Erkek adaylar için boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ayrıca en az 75-20=55 kg olmalıdır.)Kadın adaylar için boyunun 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ayrıca en az 70-20=50 kg olmalıdır.)g) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

C) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ayrıca dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,b) En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ayrıca 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)c) Psikoteknik belgesine sahip olmak.d) SRC4 belgesine sahip olmak.e) İstenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.f) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.g) Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ayrıca açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,i) Cinsiyeti Erkek olmak. 

D) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ayrıca dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,b) Atanmaya hak kazanan adayların ‘Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ayrıca benzeri engelleri bulunmamaktadır.’ ibareli heyet raporu (Tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.c) İhtiyaç halinde 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ayrıca açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

tiktok izlenme hilesi deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu