Toplumbilimsel Çözümlemenin Hayatımızda Olan Yeri

12.02.2021
Toplumbilimsel Çözümlemenin Hayatımızda Olan Yeri

Toplumbilimsel Çözümlemeyi özetleyecek olursak, herkes bir bireydir, her birimizin kendi vücudu, kişiliği ve düşüncesi vardır fakat her birimiz bir topluma üye olan ‘sosyal hayvanlarız’ ve her ne kadar farkında olamasak bile bu sosyal üyeliğimiz sayesinde toplum tarafından düşüncelerimiz oluşturur bu yüzden ‘sosyal hayvanlar’ statüsünde oluruz. Kendi düşüncelerimizi bizim oluşturduğumuzu düşünürüz fakat bu düşüncelerimizin hepsi sosyal taraflarca bize entegre edilmektedir.

Bazı düşünürlere göre oluşan düşüncelerimizin birçoğunu okulda öğretilenler, arkadaş ve ailemizle olan etkileşimde, din ve medya tarafından düşüncelerimiz oluşturulur.

Bazı Toplumbilimsel Kavramlar

Yabancılaştırma: Bağsızlık demektir. Yarılma ve uzaklaşma hissidir. Sahip olduğu ortama kendini ait hissedememe, kendini toplumundan soyutlama halidir.

Anomi: Kuralsızlıktır. Kendini bir topluma ait görür fakat o toplumun kurallarını yere getirmez. Kurallara karşı çıkar.

Bürokrasi: Toplum büyüdükçe o toplumun düzenlenmesi ve nizama getirilmesi zorlaşır. Bürokrasi belirli kurallar eşliğinde insanlara düzeni sağlamaya çalışırlar. Bürokrasinin olumsuz yönü ise insanlara kendisini güçsüz ve yabancılaşma hissettirmesidir.

Sosyoekonomik Sınıf: Bir insanın toplumdaki yerini ve statüsünü belli eden sınıftır.

Elitler: Sınıfların en başında gelirler. Güçlü mevkilere sahiptirler.

Kültür: Kültür insanların ortak noktalarını ortaya çıkarır. İki kişinin aynı kültürden olduğunu söylemek o ikisinin kısmen aynı düşüncelere aynı yorumlara sahip olduğunu gösterir.

Yaşam Tarzı: Herkesin kendine ait yaşam tarzı vardır ve bizim yaşam tarzımız kısmen bizim hangi sınıfa ait olduğumuzu gösterir diyebiliriz.

Toplumbilimsel Çözümleme insanların ve kuruluşların nasıl ilerlediğini izlemektir. Yukarıda verdiğimiz bazı toplumbilimsel kavramlar ile toplumda olan bireyler ve grupları bu şekilde inceler, gözler ve denetlerler.

Bazı düşünürlere göre ‘kontrol etmek, öngörmektir’

YAZAR BİLGİSİ
Tuğçe Çoban
Kocaeli Üniversitesi/Gazetecilik  İletişim: tucecoban23@icloud.com  
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.